Mua DVD 102 ở SAIGON

Hi các bạn! Nhiều ngừơi đã hỏi nhóm là mua DVD Tình Yêu Và Cuộc Sống bên Việt Nam đựơc không…

Bây giờ thì được rồi!!!

VIETNAM: 
Xin liên lạc Chú Hải ở SAIGON, 841264104698
150,000 dong (có chữ ký của nhóm luôn!)

This entry was posted in Linh Tinh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>