Phong Lê đang làm gì?

chào các bạn , phong lê đang lo cho cái DVD tình yêu và cuộc sống 1 ra trong tiệm  , để đến tay các bạn . hy vong rằng mọi người sẽ ủng hộ ,

và trong tuần này hay tuần sau, hy vọng rằng phong lê sẽ dựng xong cái MV dân chơi cali

This entry was posted in Nhạc Của 102. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>